بازی اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر

توضیحات: دو تصویر را مقایسه کنید و در تصویر سمت راست بر روی اختلاف‌ها کلیک کنید.

روش بازی: با کلیک بر روی قسمت‌های مختلف در شکل راست اختلاف‌ها را انتخاب کنید، در هر مرحله پنج اختلاف وجود دارد که شما در یک دوره از بازی می‌توانید تنها پنج بار خطا کنید و اینکه سه بار از راهنما از طریق دکمه‌ی ذره بین استفاده کنید.

حتماً ببینید:  بازی فکری Tilt Maze