بازی تخته نرد آنلاین

بازی تخته نرد آنلاین

بازی تخته نرد آنلاین

توضیحات: بازی تخته نرد از جمله بازی‌های فکری و متکی به برنامه‌ریزی، روش، شمارش و شانس است.

روش بازی: در این بازی دو نفره، طرفین مهره‌های خود را بر اساس دو عددی که بر روی تاس نقش می‌بندد در جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا خلاف آن حرکت می‌دهند و درآخر از صفحهٔ بازی خارج می‌سازند، در پایان بازیکنی برنده خواهد بود که زودتر همه‌ی مهره‌های خود را از زمین بازی خارج نماید.

حتماً ببینید:  بازی تام و جری