بازی توپ و نارگیل

بازی توپ و نارگیل

بازی توپ و نارگیل
توضیحات: در بازی توپ و نارگیل شما باید ببینید توپ زیر کدام نارگیل پنهان می‌شود.

در ابتدا بازی بسیار ساده بنظر می‌رسد ولی رفته رفته مراحل سخت و سخت‌تر شده و به جذابیت بازی نیز افزوده می‌شود.

روش بازی: برای انتخاب نارگیل صحیح از کلیک چپ موس استفاده کنید.

حتماً ببینید:  بازی عبور توپ از موانع