بازی توپ ژیرو

بازی توپ ژیرو

بازی توپ ژیرو

توضیحات: بازی توپ ژیرو بسیار رنگارنگ، نقاشی زیبا از اشیاء، موسیقی قابل توجه است که توسط حرفه‌ای ها ساخته شده است.
جوهر بازی این است که یک توپ روی یک سطح خشن قرار داده شده تا به یک سوراخ، درست مثل گلف، فقط به جای یک باشگاه یک فلش صفحه کلید وجود دارد که توپ را باید به طرف آن هدایت کنید و نگذارید که توپ به بیرون پرت شود.

روش بازی: با استفاده از چهار جهت کیبرد توپ را به سوراخ مورد نظر هدایت کنید، بطوریکه از خارج شدن آن از مسیر اصلی جلوگیری کنید تا منجر به باخت شما نشود.


حتماً ببینید:  بازی تام و جری