بازی خونه ی من کجاست؟

بازی خونه ی من کجاست؟

بازی خونه ی من کجاست؟

توضیحات: خرچنگ‌ها را به خانه‌هایشان برسانید، مراقب باشید خارج از محیط بازی نروند.

روش بازی: شما می‌توانید هم از طریق دکمه‌های جهت کیبرد و هم از طریق موس و کلیک بر جهت‌ها در خود بازی، بازی کنید.

حتماً ببینید:  بازی خانه سازی