بازی سودوکو

بازی سودوکو

بازی سودوکو

توضیحات: بازی سودوکو یکی از بازی های فکری جالب است که در ایران نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است.

روش بازی: در این بازی چند قانون وجود دارد:

۱- در هر ردیف و ستون باید اعداد ۱ تا ۹ قرار گیرد و اعداد تکراری نیز وجود نداشته باشد.

۲- در هر مربع نه تایی اعداد ۱ تا ۹ باید طوری قرار بگیرند که اعداد تکراری در بین آنها وجود نداشته باشد.

برای درج اعداد نیز در سمت چپ پایین اعداد از ۱ تا ۹ وجود دارند که باید آنها را انتخاب و بر روی جدول اصلی کلیک کنید تا درج شوند.


حتماً ببینید:  بازی توپ ژیرو