بازی عبور از خیابان

بازی عبور از خیابان

بازی عبور از خیابان

توضیحات: شما باید عابر را از خیابان عبور دهید.
در این بازی به شما ۳ جان داده شده و شما باید در عرض ۳۰ ثانیه عابر را به آن طرف خیابان انتقال دهید.

روش بازی: این بازی با دکمه‌های جهت کیبرد کار می‌کند، در ابتدا بازی ساده‌ای به نظر می‌رسد ولی رفته رفته مراحل سخت و سخت‌تر می‌شوند.

حتماً ببینید:  بازی موتور سواری