بازی عبور توپ از موانع

بازی عبور توپ از موانع

بازی عبور توپ از موانع

توضیحات: در این بازی شما باید توپ را از بین موانع عبور داده و به خارج هدایت کنید.

روش بازی: این بازی توسط کلیک چپ موس انجام می‌شود و برای زاویه دادن به شلیک نیز موس را باید بالا و پایین ببرید. شما باید توپ را خارج صفحه سمت راست هدایت کنید بطوریکه توپ به موانع خاکستری برخورد نکند.

حتماً ببینید:  بازی فکری Tilt Maze