بازی فکری Tilt Maze

بازی فکری Tilt Maze

بازی فکری Tilt Maze

توضیحات: در این بازی شما باید قوی قرمز را به مربع آبی برسانید.

روش بازی: این بازی فکری توسط دکمه‌های جهت کیبرد کار می‌کند، شما باید گوی قرمز را به مربع قرمز برسانید، در بین راه موانعی هستند که به شما در این راه کمک می‌کنند، حواستان باشد که در تله‌ها نیافتید.
گوی باید بایستد سپس شما یکی از دکمه‌ها را بزنید.

حتماً ببینید:  بازی توپ و نارگیل