بازی Hapland / قسمت اول

بازی Hapland / قسمت اول

بازی Hapland

توضیحات: یکی از جالبترین بازی‌های فکری فلش، بازی Hapland است که در سه قسمت تا کنون ارائه شده و سرعت و دقت عمل زیادی را طلب می‌کند.

روش بازی: این بازی با کلیک چپ موس کار می‌کند و روش بازی به این صورت هست که روی هر چیزی که قابل کلیک هست، باید کلیک کنید و انجام مرحله به مرحله در این بازی خیلی مهم بوده و گاهی هم باید همزمان برخی کارها رو انجام دهید تا به موفقیت برسید.

حتماً ببینید:  بازی Hapland / قسمت دوم
حتماً ببینید:  بازی Hapland / قسمت سوم