تصاویری از طبیعت شهرستان میانه (سری اول)

تصاویری از طبیعت شهرستان میانه

برای مشاهده تصاویر، بر روی آنها کلیک کنید

حتماً ببینید:  پاییز از نگاه دوربین / آذر ماه 91