تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

روستای گاولیق طبیعت روستای گاولیق

حتماً ببینید:  روزنه...

:bye: 
:scratch: 
:wacko: 
B-) 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:-( 
:unsure: 
;-)