تفاوت یک منظره به فاصله چند دقیقه / تابناک

دو تصویر زیر در فاصله زمانی کمتر از چند دقیقه از پارک جنگلی میانه گرفته شده‌اند و در آبان ماه سال ۹۱ نیز در سایت خبری تحلیلی تابناک منتشر شده است.

tabnak.ir/fa/news/286247/نگاه-شما-تفاوت-یک-منظره-به-فاصله-چند-دقیقه

حتماً ببینید:  دیب سیز گول روستای دیزگوین

تفاوت یک منظره به فاصله چند دقیقه / تابناک

پارک جنگلی میانه میانه