جدال خورشید و ابر

جدال خورشید و ابر

جدال خورشید و ابر جدال خورشید و ابر جدال ابر و خورشید جدال ابر و خورشید

حتماً ببینید:  تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق