درباره من

*** نگاره‌های فراز احمدی ***

تکه‌هایی از زمان را با تلفیقِ مکان در یک قاب به اسم «عکس» ثابت می‌کنم. وقتی مجموعه‌ای از آنها را گرد هم جمع می‌کنم، نامشان می‌شود یک اثر و در طول زمان، خاطره… زمان، عکسِ عکس بودن را به آدمی نشان می‌دهد؛ بالعکسِ گذشته شدن! دگرگون شدن همیشه حیرت آور است اگر توأم با لذت باشد…من لذت‌ها را، استحاله‌ها را و توقف در زمان را در زوایه‌ی نگاه شخصی از دوربینم با شما به اشتراک می‌گذارم، با عکس‌هایم..

https://farazahmadi.ir/?p=157