روستای زیبا و سرسبز آشاقی کرو (قاراب سفلی) کاغذکنان

روستای زیبا و سرسبز آشاقی کرو (قاراب سفلی) کاغذکنان

آشاقی کرو قاراب سفلی

حتماً ببینید:  ائل گلی (شاه گلی) / گزارش تصویری

یک دیدگاه به “روستای زیبا و سرسبز آشاقی کرو (قاراب سفلی) کاغذکنان”