ساختمان شورای شهر میانه

شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر هاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند.
وظیفه اصلی این مجلس: انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

تصویر ساختمان شورای شهر میانه که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ گرفته شده است:

شورای شهر میانه

حتماً ببینید:  تصویری از میدان آزادی میانه در سال 1393

:bye: 
:scratch: 
:wacko: 
B-) 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:-( 
:unsure: 
;-)