سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد

سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد

کاروانسرای جمال آباد جمال آباد میانه کاروانسرای جمال آباد میانه

حتماً ببینید:  عکس های پل دختر میانه(قیز کورپوسی) در سال 90