عکس ورودی شهر میانه(میدان ولایت)

عکس ورودی شهر میانه(میدان ولایت)

ورودی شهر میانه میدان ولایت

حتماً ببینید:  نمای بهاری و زمستانی شهر میانه