قبل و بعد محل نصب تلویزیون شهری میانه

قبل و بعد محل نصب تلویزیون شهری میانه

میدان معلم میانهتلویزیون شهری میانه

حتماً ببینید:  امامزاده روستای کلاله / گزارش تصویری