مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی…

مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی…

مادر واژه‌ای به وسعت تمام هستی...

حتماً ببینید:  بازتاب فِرِم‌هایی از آرامگاه خالق ثعلبیه در قافلان