نمای زمستانی شهر میانه

نمای زمستانی شهر میانه

شهر میانه

حتماً ببینید:  منظره ی شهری میانه از سمت دانشگاه آزاد اسلامی / سال ۹۳