نمای زمستانی شهر میانه

نمای زمستانی شهر میانه

شهر میانه

حتماً ببینید:  نمایی از روستای کوبلان(کهبان)