نمای زیبای زمستانی کئه گؤلو

نمای زیبای زمستانی کئه گؤلو

کئه گؤلو

حتماً ببینید:  روستای زیبا و سر سبز قره حاجیلو میانه