نمای متفاوتی از میوه درخت سرو

سرو درخت همیشه سبزی است که در بیشتر مناطق ایران می‌روید. شماری از کهنسال‌ترین آنها را هنوز می‌توان یافت. درخت سرو در دسته مخروطیان جای دارد.

میوه سرو

حتماً ببینید:  عکس گل پروانش یا پیچ تلگرافی + معرفی