روی جلد قافلان با تصاویر کمتر دیده‌ شده‌ای از آثار فرهنگی – تاریخی میانه

روی جلد هفته نامه قافلان با تصاویر کمتر دیده‌شده‌ای از آثار فرهنگی-تاریخی میانه / عکس‌ها: فراز احمدی

 هفته نامه قافلان

حتماً ببینید:  تصاویری از نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر / بهمن ماه 92