پانورامای قطبی از شهر میانه

پانورامای قطبی از شهر میانه

پانورامای قطبی از شهر میانه

حتماً ببینید:  پل راه آهن قافلانکوه میانه