پانورامای قطبی از شهر میانه

پانورامای قطبی از شهر میانه

پانورامای قطبی از شهر میانه

حتماً ببینید:  نمایی از روستای کوبلان(کهبان)