گل آذین چتری زیبای طبیعت کندوان میانه

به شیوه آرایش گلها بر روی ساقه گیاهان گل‌آذین می‌گویند. ساقه‌ای که گلها بر روی آن قرار می‌گیرند، خود می‌تواند یک یا چند شاخه باشد. از نظر ریخت‌شناسی گل‌آذین بخشی از اندام هوایی گیاه است که گل‌ها بر روی آن تشکیل می‌شوند و بنابراین تغییراتی را به خود می‌گیرند. این تغییرات می‌تواند شامل طول میان‌گره‌ها، آرایش برگها، متورم شدن، فشرده شدن، پیوستگی، چسبندگی و کاهش محورهای فرعی و اصلی شود.

گل آذین چتری

به ساقه‌ای که گل‌آذین بر روی آن قرار می‌گیرد، دم‌گل‌آذین می‌گویند. به محوری که گل‌ها یا شاخه‌های فرعی گل‌آذین بر روی آن قرار می‌گیرند، میان‌آسه rachis می‌گویند. دم‌گل به پایهٔ هر گل می‌گویند.

حتماً ببینید:  زعفران و عکس های زیبایی از گل زعفران

میوه‌آذین به مرحله‌ای از گل‌آذین می‌گویند که میوه‌ها تشکیل شده باشند.

اگر گل بخشی از گل‌آذین نباشد، به آن گل منفرد می‌گویند و دم‌گل آن را دم‌گل‌آذین می‌خوانند.

گل‌آذین‌ها با ویژگی‌های متفاوتی توصیف می‌شوند، مانند چگونگی آرایش گل‌ها بر روی ساقه، ترتیب شکوفایی گلها، و چگونگی گروه‌بندی گلها در گل‌آذین.

گل‌آذین‌های نامحدود (نامعین) ساده را گل‌آذین خوشه‌ای می‌نامند. ساده‌ترین نوع این گل‌آذین نیز خوشه است. گل‌آذین‌های خوشه‌ای دیگر با تغییر در اندازه میانگره‌ها و همچنین کاهش یا حجیم شدن محورهای مختلف این گل‌آذین به وجود می‌آیند.

حتماً ببینید:  رویش ناگزیر جوانه ها
  • خوشه‌ای: گل‌آذینی بدون انشعاب و با گل‌های دم‌گل‌دار.
  • سنبله: نوعی گل‌آذین خوشه که گل‌ها بدون دم‌گل هستند.
  • دیهیم خوشه‌ای: نوعی گل‌آذین بدون انشعاب و نامحدود است که طول دمگل‌های فرعی آن مساوی نیست و از نقاط مختلف محور گل‌آذین دمگل‌های فرعی جدا می‌شوند و گل‌های آن در یک سطح قرار می‌گیرند؛ مانند، گل‌آذین گلابی.
  • چتری: نوعی از گل‌آذین خوشه که در آن محور گل‌آذین کوتاه شده و گل‌ها همگی به یک نقطه متصل می‌شوند.
  • اسپات یا قاشقی: نوعی گل‌آذین سنبله است که در آن گل‌ها به هم فشرده شده و برگکی دور گل‌آذین را فرا می‌گیرد. تمام گونه‌های خانواده گل‌شیپوریان دارای این نوع گل آذین هستند.
  • کلاپرک: در این نوع گل‌آذین گل‌های بدون دم‌گل برروی ساقه‌ای ضخیم شده آرایش می‌یابند. (مثل گل آفتاب گردان)
  • شاتون: گل‌آذین خوشه‌ای اغلب آویزان با گل‌های ریز.

منبع نوشته: fa.wikipedia.org/wiki/گل‌آذین

حتماً ببینید:  زندگی مسالمت آمیز...

گل آذین چتری زیبای طبیعت کندوان میانه

گل آذین چتری زیبای طبیعت کندوان میانه گل آذین گل آذین چتری


https://farazahmadi.ir/?p=1127

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


حجم فایل نباید بیش از 15 مگابایت باشد.