گل زیبای زبان در قفا + معرفی

زبان در قفازبان در قفا دارای ۲۵۰ گونه است که شامل گیاهان یک ساله مقاوم و نیز چندساله علفی است. به طور معمول در ایران نوعی زبان در قفا به صورت وحشی می‌روید که نام علمی آن D. consolida است.

زبان در قفا به عنوان گل بریدنی استفاده می‌شود. عمر پس از برداشت گل آن در آب طولانی و گاهی به بیش از دو هفته می‌رسد. آنچه امروز بیشتر کاشت می‌شود نوعی است که به آن زبان در قفای باغی گویند و نام علمی آن D. ajacis است و در انگلیس به آن Rocket larkspur گویند.

ریشه‌های زبان در قفا اغلب افشان و گاهی گوشتی است. رنگ گل‌های آن قرمز، صورتی، بنفش، آبی و سفید است. در گلکاری این گیاه به صورت یک ساله کشت می‌شود. دارای رقم‌های پاکوتاه (۱۵ سانتی متر) و پابلند (۱۷۰ سانتی متر) است.
گل‌ها به صورت سنبله یا خوشه بوده و هر گل دارای یک مهمیز طویل است و علت نام گذاری آن در فارسی به همین خاطر است. در انگلیسی انواع چند ساله را Delphinium  و انواع یک ساله را Larkspur می‌نامند.

حتماً ببینید:  شمیم باران بهار بر چهره نوروز گولی

  • گلدهی

در بهار و پاییز، زمانـی که هوا خنک است گل می‌دهد ولی به مجـرد گرم شدن هوا گل دهی آن متوقف می‌شود. بنابراین در مکان‌های گرم فقط اوایل بهار یا پاییز گلدهی دارد. اگر شاخه‌های گل داده در بهار از پایین قطع شوند، پا جوش‌هایی حاصل می‌شود که پاییز گل خوبی می‌دهند.

  • نیازها

زبان در قفا به خاکی با زه کشی خوب و پر از مواد هوموسی و آب زیاد نیاز دارد و مرتب باید آبیاری شود. با این وجود تا حدود زیادی به خشکی نیز مقاوم است. چنانچه خاک اسیدی باشد باید به آن آهک اضافه شود که باعث بهبود گلدهی آن می‌شود.

این گیاه مخصوص نواحی سردسیری است و سرمای شدید زمستان را به خوبی تحمل می‌کند. مکان‌های آفتابی را ترجیح می‌دهد و باید در محلی کشت شود که دست کم یک نیم روز آفتاب کامل باشد.
به خاک سنگین حساس بوده در آن دچار پوسیدگی ریشه و طوقه می‌شود. در جاهایی که زمین یخ می‌زند در انواع چند ساله باید با ریختن کاه روی زمین، طوقه و ریشه‌ها را از خطر سرما محفوظ نگه داشت.

دمای شبانه در دو ماه اول رشد نباید از ۱۰ درجه سانتی گراد بالاتر رود ولی پس از این مدت تا حد ۱۳ تا ۱۸ درجه سانتی گراد نیز قابل تحمل است.

حتماً ببینید:  نمای متفاوتی از میوه درخت سرو

  • افزایش

با تقسیم بوته، قلمه و بذر افزایش می‌یابد. دمای مناسب جهت تندش بذر آن ۱۲ درجه سانتی گراد است. از زمان کاشت تا سبز شدن مدت زیادی (۱۵ –۳۰) روز بسته به گونه) طول می‌کشد.
زمان کاشت بذر در انواع یک ساله اول بهار و در انواع چند ساله تیر، مرداد و یا شهریور ماه است. البته کاشت در اواخر تابستان بهتر از کاشت بهاره است.

اگر بذرها در اول بهار در شاسی یا گلخانه کشت شود در همان سال گل می‌دهد ولی اگر در ماه‌های تیر و مرداد کاشت شود در سال بعد گل می‌دهد. در مناطق گرمسیری بذر آن در اوایل پاییز به محض خنک شدن هوا کاشته می‌شود. هم به صورت نشایی و هم به صورت مستقیم بذر کاری می‌شود.

بهتر است رقم‌های چند ساله که رشد بیشتری دارند نشاء کاری و رقم‌های یک ساله که رشد کمتری دارند مستقیم کاشته شوند. خاک بستر بذر زبان در قفا گلخانه آمیخته ای از خاک باغچه، خاکبرگ پوسیده و ماسه یا شن ریز به مقدار مساوی است. در موقع نشاء کاری باید به دو نکته توجه کرد:
الف) محل طوقه زیر خاک نرود، چون باعث پوسیدگی گیاه می‌شود.
ب) قسمت انتهایی گیاه نباید بشکند، چون در این حالت انشعابات زیاد شده و گیاه حالت بوته ای پیدا می‌کند و خوشه‌های گل کوچک خواهند شد.

منبع نوشته: glassy-garden.com/معرفی-گل-زبان-درقفا

حتماً ببینید:  عکس های زیبا از گل زعفران

گل زیبای زبان در قفا + معرفی

حتماً ببینید:  گل بنفش زیبا

یک دیدگاه به “گل زیبای زبان در قفا + معرفی”