بازی 2048

0
0

اعداد را با هم جمع کنید تا به 2048 برسید!

از نو

نحوه بازی: اگر با کامپیوتر بازی می‌کنید از دکمه‌های جهت و اگر با موبایل هستید با کشیدن انگشت روی صفحه بازی، اعداد را با هم جمع کنید.