عکس آبشار بلوکان

آبشار بلوکان

روستای ایشلق

روستای ایشلق (ایشله)

بالسین

روستای بالسین (بالیسین)

روستای نقاباد

روستای نقاباد و طبیعت زیبای آن

روستای سیدلر

روستای سیدلر

روستای گورجق (گورجاق)

روستای گورجق (گورجاق)

سد آیدوغموش میانه

سد آیدوغموش میانه

سیلو میانه

سیلو غلات میانه

قشلاق سپورگلو

روستای قشلاق سپورگلو (سوپورگلی قیشلاق)

سد آونلیق

سد آونلیق

روستای دیشاب

روستای دیشاب (دیشاو)

پل روستای ممان در مه

پل روستای ممان در مه

روستای ساوجبلاغ

روستای ساوجبلاغ (سویوق بولاغ)

روستای برنلیق حسین خان

روستای برنلیق حسین خان (یوخاری برنلیک)

روستای کهبنان

روستای کهبنان (کوبلان)

روستای تیرآباد (باش سیز)

روستای تیرآباد (باش سیز)