عکس آبشار روستای ماوی میانه

آبشارهای زیبای روستای ماوی

زول بوقناق

گیاه زول بوقناق و آشنایی با خواص آن

گیاه چشم خروس تابستانه

گیاه چشم خروس تابستانه

Xanthium spinosum

زردینه خاردار

گل حسرت

گل حسرت یا سورنجان

عکس گل شقایق سرده

گل شقایق (سرده)

سماهنک

خیار وحشی و خواص درمانی ریشه آن

درخت در زمستان

میانه در قاب زمستان / دی ماه ۹۸

گیاه سریش

گیاه سریش

کاروان کش

گیاه کاروان کش

کوه رنگی آلاداغلار

کوه های رنگی آلاداغلار میانه

عکس علف شور

علف شور

آنقوزه

گیاه کما ، آنقوزه یا باریجه

عکس گل زنگوله‌ای

گیاه زنگوله‌ای Onosma

آبشار دو طبقه زیبای روستای نشق

آبشار دو طبقه زیبای روستای نشق

ماشک گل خوشه‌ای

ماشک گل خوشه‌ای