عکس آبشار بلوکان

آبشار بلوکان

سد آیدوغموش میانه

سد آیدوغموش میانه

دریاچه گول یوردی بزقوش

دریاچه گول یوردی بزقوش

سد آونلیق

سد آونلیق

پل روستای ممان در مه

پل روستای ممان در مه

بهار میانه

تصاویری از طبیعت شهرستان میانه

آبشار عجمی

آبشار عجمی

آبشار دیز

آبشار دیز منطقه کاغذکنان

عکس آبشار روستای ماوی میانه

آبشارهای زیبای روستای ماوی

زول بوقناق

گیاه زول بوقناق و آشنایی با خواص آن

گیاه چشم خروس تابستانه

گیاه چشم خروس تابستانه

Xanthium spinosum

زردینه خاردار

گل حسرت

گل حسرت یا سورنجان

عکس گل شقایق سرده

گل شقایق (سرده)

سماهنک

خیار وحشی و خواص درمانی ریشه آن

درخت در زمستان

میانه در قاب زمستان / دی ماه ۹۸