گل حسن یوسف

گل حسن یوسف + معرفی

گل حسن یوسف این گل را می‌توان در گروه گیاهان آپارتمانی که دارای برگ‌های رنگی می‌باشند قرار داد. این…

یلدا مبارک!

یلدا مبارک!

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد زمستانتان سفید و سلامت……