میوه سرو

نمای متفاوتی از میوه درخت سرو

سرو درخت همیشه سبزی است که در بیشتر مناطق ایران می‌روید. شماری از کهنسال‌ترین آنها را هنوز می‌توان…

گل سدوم

گل سدوم + معرفی

جنس گل سدوم گونه‌های زیادی که در اینجا به برخی از گونه‌های کند رشد آن که مناسب استفاده…

گل ساق عروس یا اشوریا

گل ساق عروس یا اشوریا

گل ساق عروس یا اشوریا (نام علمی: Echeveria) نام یک سَرده (جنس) از تیره گل‌نازیان است. ساق عروس‌ها بومی مناطق نیمه بیابانی آمریکای مرکزی…

گل حسن یوسف

گل حسن یوسف + معرفی

گل حسن یوسف این گل را می‌توان در گروه گیاهان آپارتمانی که دارای برگ‌های رنگی می‌باشند قرار داد. این…

یلدا مبارک!

یلدا مبارک!

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد زمستانتان سفید و سلامت……

بازی انعکاس با موبایل!

بازی انعکاس با موبایل!

بازی انعکاس با موبایل!

عکس پروانه زیبا

عکس پروانه زیبا

عکس پروانه زیبا

گل بنفش زیبا

گل بنفش زیبا

گل بنفش زیبا

کنگر وحشی

تصاویری از کنگر وحشی

تصاویری از کنگر وحشی