گل ساعتی

عکس ماکرو از گل ساعتی

گل ساعتی (با نام علمی: Passiflora caerulea) گونه‌ای از گیاهان گلدار است که بیشتر در نواحی استوایی آمریکا و آفریقا رشد می‌کند. این گیاه رشد…

ملخ زیبا

چند عکس ماکرو از ملخ

عکاسی ماکرو یا تصویر برداری ماکرو نوعی عکاسی از نمای نزدیک، بطور معمول از سوژه‌های کوچک است. بطور…

گل یخی

گل یخی زیبا

گل یخ کوچک بومی آفریقای جنوبی گونه‌ای گوشتی و چند ساله است که در فضای سبز جنوب ایران…