روستای قره آور

روستای قره آور

روستای قره آور یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قافلانکوه غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. روستای…

روستای ونجان

روستای ونجان

روستای ونجان روستایی از توابع شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی است که در دهستان تیرچایی بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی…

شهر ترک

شهر ترک

شهر ترک یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز دهستان کندوان…

روستای آیدمیر

روستای آیدمیر

روستای آیدمیر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان شرقی بخش کاغذکنان شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای کلیان

روستای کلیان

روستای کلیان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان شمالی بخش کاغذکنان شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج…

روستای شیویار

روستای شیویار

روستای شیویار یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان تیرچایی بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و…

روستای اسلام آباد میانه

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قافلان‌کوه غربی بخش مرکزی شهرستان…

سد روستای آیدمیر

سد خاکی روستای آیدمیر

سد خاکی روستای آیدمیر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان شرقی بخش کاغذکنان شهرستان میانه…

روستای زرنکش

روستای زرنکش

روستای زرنکش یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کندوان بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و…