روستای گونلو

روستای گونلو

روستای گونلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوچ‌تپه شرقی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای درین درق

روستای درین درق

روستای درین درق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله بوز غربی بخش مرکزی…

روستای وهیل

روستای وهیل

روستای وهیل یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای نیک آباد کوه

روستای نیک آباد کوه (داغ ینگ آباد)

روستای نیک آباد کوه (داغ ینگ آباد) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله…

پارک قاینار آقکند

پارک قاینار آقکند سال ۹۴

پارک قاینار آقکند در شهر آقکند که یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی بوده و در بخش کاغذکنان…

لک لک های میانه

لک لک های ایستگاه راه آهن میانه (۲)

لک لک های ایستگاه راه آهن میانه (۲)

روستای تجرق

روستای تجرق

روستای تجرق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه شمالی بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده‌است.…

روستای دوزنان

روستای دوزنان

روستای دوزنان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله‌بوز غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای خان یوردی

روستای خان یوردی

روستای خان یوردی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی شهرستان…