روستای ممان

روستای ممان

روستای ممان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه…

روستای گاولیق

روستای گاولیق

روستای گاولیق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان تیرچایی بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده‌است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

عکس سد توشمانلو

عکس سد توشمانلو

سد توشمانلو در مجاور روستای توشمانلو که یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است در دهستان گرمه شمالی…

روستای توشمانلو

روستای توشمانلو

روستای توشمانلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه شمالی بخش کندوان شهرستان میانه…

روستای توپ قره

روستای توپ قره

روستای توپ قره یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. بر اساس…

روستای صومعه علیا

روستای صومعه علیا

روستای صومعه علیا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بروان شرقی بخش ترکمانچای شهرستان…

عکس سد صومعه علیا

عکس سد صومعه علیا

عکس سد صومعه علیا | سد صومعه علیا در مجاور روستای صومعه علیا که یکی از روستاهای استان آذربایجان…

روستای بلوکان

روستای بلوکان

روستای بلوکان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بروان شرقی بخش ترکمانچای شهرستان میانه…

روستای آسلی کئش

روستای آسلی کئش

روستای آسلی کئش یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان…