کارتن خواب

کارتن خواب

چاپ شده در شماره ۲۰۲ هفته نامه قافلان تیک تاک ساعت شکسته‌ای که از لابه‌لای زباله‌ها پیدا کرده…

خیال خام

خیال خام(۶)

قسمت پنجم – قسمت اول از کودکی دردی با من بود که گه‌گاهی صداهای نامفهومی می‌شنیدم ولی اثری…

خیال خام

خیال خام(۵)

قسمت چهارم – قسمت اول از کودکی دردی با من بود که گه‌گاهی صداهای نامفهومی می‌شنیدم ولی اثری…

خیال خام

خیال خام(۴)

قسمت سوم – قسمت اول از کودکی دردی با من بود که گه‌گاهی صداهای نامفهومی می‌شنیدم ولی اثری…

خیال خام

خیال خام(۳)

قسمت دوم – قسمت اول مدتی که بر بالینم نشستم و تن بی‌روحم را نگاه کردم حوصله‌ام سر…

خیال خام

خیال خام(۲)

قسمت اول چشمانم که سیاهی رفت چند نفری دور و برم را گرفتند؛ خدا خیرشان دهد یکی آب…

خیال خام

خیال خام(۱)

از کودکی دردی با من بود که گه‌گاهی صداهای نامفهومی می‌شنیدم ولی اثری از صاحب صدا نبود، داشتم…