فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه https://farazahmadi.ir Fri, 16 Nov 2018 09:49:02 +0000 fa-IR hourly 1 https://farazahmadi.ir/wp-content/uploads/2017/04/img-150x150.pngفراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانهhttps://farazahmadi.ir 32 32 بازی انعکاس با موبایل!https://farazahmadi.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 https://farazahmadi.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84#respond Fri, 16 Nov 2018 09:49:02 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1584 بازی انعکاس با موبایل!

نوشته بازی انعکاس با موبایل! اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
بازی انعکاس با موبایل!

بازی انعکاس با موبایل!

نوشته بازی انعکاس با موبایل! اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/feed 0
عکس پروانه زیباhttps://farazahmadi.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7 https://farazahmadi.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7#respond Tue, 13 Nov 2018 16:36:57 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1580 عکس پروانه زیبا

نوشته عکس پروانه زیبا اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
عکس پروانه زیبا

عکس پروانه زیبا

نوشته عکس پروانه زیبا اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/feed 0
تصاویری از نمایشگاه عکس “باخیش” / مهرماه ۹۱https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-9 https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-9#respond Fri, 09 Nov 2018 09:27:45 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1574 نمایشگاه عکس سالار پویان، با عنوان «باخیش»، در مهر ماه ۱۳۹۱ در نگارخانهی هلال احمر شهرستان میانه برگزار گردید. تصاویری از نمایشگاه عکس “باخیش” / مهرماه ۹۱

نوشته تصاویری از نمایشگاه عکس “باخیش” / مهرماه ۹۱ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
نمایشگاه عکس سالار پویان، با عنوان «باخیش»، در مهر ماه ۱۳۹۱ در نگارخانهی هلال احمر شهرستان میانه برگزار گردید.

تصاویری از نمایشگاه عکس “باخیش” / مهرماه ۹۱

سالار پویان نمایشگاه باخیش باخیش سالار پویان باخیش

نوشته تصاویری از نمایشگاه عکس “باخیش” / مهرماه ۹۱ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-9/feed 0
گل بنفش زیباhttps://farazahmadi.ir/%da%af%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7 https://farazahmadi.ir/%da%af%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7#respond Tue, 06 Nov 2018 06:15:24 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1571 گل بنفش زیبا

نوشته گل بنفش زیبا اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
گل بنفش زیبا

گل بنفش زیبا

نوشته گل بنفش زیبا اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%da%af%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/feed 0
تصویری از امامزاده سه زن(س)https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%b3 https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%b3#respond Fri, 02 Nov 2018 17:10:16 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1568 امامزاده سه زن(س): در بخش تركمانچای و دهستان بروانان شرقی و روستای گاوينه رود شهر میانه واقع شده است. تصویری از امامزاده سه زن(س)

نوشته تصویری از امامزاده سه زن(س) اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
امامزاده سه زن(س): در بخش تركمانچای و دهستان بروانان شرقی و روستای گاوينه رود شهر میانه واقع شده است.

تصویری از امامزاده سه زن(س)

امامزاده سه زن(س)

نوشته تصویری از امامزاده سه زن(س) اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%b3/feed 0
نمایشگاه عکس زلزله با عنوان حیات آخیر / شهریور ماه ۹۱https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%db%8c%d8%b1 https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%db%8c%d8%b1#respond Tue, 30 Oct 2018 18:58:17 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1559 اولین نمایشگاه عکس زلزله اهر، ورزقان و هریس با عنوان حیات آخیر توسط آقای قادر حسن زاده با ۳۵ اثر، از هیجدهم شهریور ماه تا بیست و پنجم شهریور سال ۱۳۹۱ […]

نوشته نمایشگاه عکس زلزله با عنوان حیات آخیر / شهریور ماه ۹۱ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
اولین نمایشگاه عکس زلزله اهر، ورزقان و هریس با عنوان حیات آخیر توسط آقای قادر حسن زاده با ۳۵ اثر، از هیجدهم شهریور ماه تا بیست و پنجم شهریور سال ۱۳۹۱ در محل نگارخانه هلال احمر برگزار گردید.

نمایشگاه عکس زلزله با عنوان حیات آخیر / شهریور ماه ۹۱

حیات آخیر نمایشگاه حیات آخیر ورزقان قادر حسن زاده هریس رنگساز

نوشته نمایشگاه عکس زلزله با عنوان حیات آخیر / شهریور ماه ۹۱ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%db%8c%d8%b1/feed 0
نمایی از روستای کوبلان(کهبان)https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86 https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86#respond Fri, 26 Oct 2018 17:10:58 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1556 روستای کوبلان(کهبان) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در حاشیه رودخانه قزل اوزن و در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. نمایی از روستای کوبلان(کهبان)

نوشته نمایی از روستای کوبلان(کهبان) اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
روستای کوبلان(کهبان) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در حاشیه رودخانه قزل اوزن و در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است.

نمایی از روستای کوبلان(کهبان)

روستای کوبلان

نوشته نمایی از روستای کوبلان(کهبان) اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/feed 0
تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیقhttps://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%82 https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%82#respond Tue, 23 Oct 2018 06:55:03 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1552 تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

نوشته تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق

روستای گاولیق طبیعت روستای گاولیق

نوشته تصویری از طبیعت زیبای روستای گاولیق اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%82/feed 0
تصاویری از نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر / بهمن ماه ۹۲https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85 https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85#respond Fri, 19 Oct 2018 09:43:12 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1539 نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر در تاریخ ۵ الی ۱۰ ام بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه برگزار شد.   تصاویری از نمایشگاه […]

نوشته تصاویری از نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر / بهمن ماه ۹۲ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر در تاریخ ۵ الی ۱۰ ام بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه برگزار شد.

 

تصاویری از نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر / بهمن ماه ۹۲

مهدی همایونفر طراحی های مهدی همایونفر نمایشگاه طراحی مهدی همایونفر نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه طراحی های مهدی همایونفر نمایشگاه همایونفر نمایشگاه طراحی مهدی همایونفر

نوشته تصاویری از نمایشگاه نقاشی- تصویر سازی مهدی همایونفر / بهمن ماه ۹۲ اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85/feed 0
سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آبادhttps://farazahmadi.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a2 https://farazahmadi.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a2#respond Tue, 16 Oct 2018 17:00:11 +0000 https://farazahmadi.ir/?p=1534 سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد

نوشته سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد

کاروانسرای جمال آباد جمال آباد میانه کاروانسرای جمال آباد میانه

نوشته سه تصویر پانوراما از کاروانسرای جمال آباد اولین بار در فراز احمدی | میانه | شهر میانه | شهرستان میانه | عکس میانه. پدیدار شد.

]]>
https://farazahmadi.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a2/feed 0