آبشار مصنوعی سد آیدوغموش

آبشار سد آیدوغموش

سد آیدوغموش به فاصله تقریبی ۲۰ کیلومتر در جنوب غربی شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی، در شمال…