حیران

تله کابین حیران / گزارش تصویری

طرح احداث دهکده توریستی حیران (تله کابین حیران) از سال ۱۳۸۴ و در مدت ۶ سال توسط سرمایه…