پارک قاینار آقکند

پارک قاینار آقکند سال ۹۴

پارک قاینار آقکند در شهر آقکند که یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی بوده و در بخش کاغذکنان…