گل ساق عروس یا اشوریا

گل ساق عروس یا اشوریا

گل ساق عروس یا اشوریا (نام علمی: Echeveria) نام یک سَرده (جنس) از تیره گل‌نازیان است. ساق عروس‌ها بومی مناطق نیمه بیابانی آمریکای مرکزی…