روستای النجارق

روستای النجارق (النجالیق)

روستای النجارق یا النجالیق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کندوان بخش کندوان شهرستان…