عکس امامزاده محمد

امامزاده محمد (ع) روستای کندوان / معرفی + گزارش تصویری

امامزاده محمد (ع) در شهرستان میانه و در روستای کندوان قرار دارد. امامزاده سید محمد به لحاظ شهرت،…

امامزاده سیده ام کلثوم

بارگاه ملکوتی حضرت امامزاده سیده ام کلثوم (علیها السلام)

شرح حال: به اعتقاد اهالی محل، بانو سیده ام کلثوم (علیها السلام) خواهر امامزاده سید محمد (علیه السلام)،…