بازی فکری Tilt Maze

بازی فکری Tilt Maze

بازی فکری Tilt Maze توضیحات: در این بازی شما باید قوی قرمز را به مربع آبی برسانید. روش…