عکس سد صومعه علیا

عکس سد صومعه علیا

سد صومعه علیا در مجاور روستای صومعه علیا که یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است در دهستان…