سد روستای کندوان

عکس سد روستای کندوان

آدرس سد روستای کندوان: شهرستان میانه، ۸ کیلومتری شهر ترک، نرسیده به روستای کندوان، سد روستای کندوان. عکس سد…