خسته قاسم

مقبره خسته قاسم شاعر، عارف و فیلسوف دوره افشاریه / گزارش تصویری

خسته قاسم شاعر، عارف و فیلسوف دوره افشاریه، (۱۷۶۰–۱۶۸۴ میلادی)، متولد و در گذشته تیکمه‌داش می‌باشد. او یکی از ستون‌های استواری موسیقی عاشیقی است. در آوازهای سروده شده توسط خسته قاسم…