روستای باغ دره سی

روستای باغ دره سی

روستای باغ دره سی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری…

شیخدر آباد

روستای شیخدر آباد

روستای شیخدر آباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شیخ در آباد بخش مرکزی…

روستای گونلو

روستای گونلو

روستای گونلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوچ‌تپه شرقی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای درین درق

روستای درین درق

روستای درین درق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله بوز غربی بخش مرکزی…

روستای وهیل

روستای وهیل

روستای وهیل یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گرمه جنوبی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای نیک آباد کوه

روستای نیک آباد کوه (داغ ینگ آباد)

روستای نیک آباد کوه (داغ ینگ آباد) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله…

روستای دوزنان

روستای دوزنان

روستای دوزنان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله‌بوز غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس…

روستای خان یوردی

روستای خان یوردی

روستای خان یوردی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی شهرستان…

روستای قره طورق

روستای قره طورق

روستای قره طورق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله‌بوز غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است. براساس نتایج سرشماری عمومی…