روستای کوبلان

نمایی از روستای کوبلان(کهبان)

روستای کوبلان(کهبان) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در حاشیه رودخانه قزل اوزن و در دهستان گرمه…